Selecteer een pagina

Privacyverklaring FemAcademy |Fit For Foodies B.V.

Fit For Foodies B.V. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van onze praktijk, dan hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u bij het maken van de afspraak, telefonisch of via de mail.

Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Fit For Foodies B.V. heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze
vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ . Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Fit For Foodies B.V. bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Cookies
Deze website slaat cookies op uw apparaat op als u hier mee akkoord gaat. U gaat akkoord als u op ‘accepteren’ klikt in onze cookie banner, of deze site gebruikt.

Waarvoor gebruiken we cookies?
Google Analytics om website gebruik te kunnen analyseren. Google maps zodat jij onze locaties kan zien. En Youtube als je Youtube video’s bekijkt op deze website.

Hoe lang bewaren we cookies op uw apparaat?
Onze cookies blijven 1 maand op uw apparaat staan. Lees voor meer over de cookies van Google Analysics, Google Maps en Youtube op de volgende pagina:
https: //policies.google.com/privacy?hl=nl

Delen met anderen
Fit For Foodies B.V. zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Wij hebben met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Fit For Foodies B.V. maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van potentiele klanten. Lees het privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Daarnaast zal Fit For Foodies B.V. uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Femke van Liere, Voedingsen Dieetadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@fitforfoodies.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Fit For Foodies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 010-7510584

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Fit For Foodies B.V. kunt u contact opnemen met ons. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.